Lesnická činnost 

Těžba dřeva

 Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. odborně zajišťují provedení těchto těžebních prací:

  • těžba dřeva vlastní harvestorovou technologií – harvestorem ROTTNE H20, těžba dřeva vyvážecí soupravou ROTTNE F14
  • přibližování dřeva traktory
  • odvoz dřeva
  • výkup dřevní hmoty
  • manipulace surových kmenů na vlastním manipulačním skladě.

Společnost nabízí těžbu dřeva od výchovných zásahů v probírkách až po těžbu v mýtních porostech. Těžba dřeva pomocí harvestorové technologické probíhá vysoce moderním způsobem s velkou produktivitou práce a co nejkvalitnější sortimentací dříví.

Pěstební práce

Společnost zajišťuje odborné provedení veškerých pěstebních činností. Jedná se o vyklízení klestu prováděné ručně, drtičem klestu nebo vyvážením klestu. Dále zajišťuje obnovu lesa, ochranu mladých lesních kultur, ochranu lesa a výchovu lesních porostů.

Zalesňování zemědělských půd

Pro vlastníky zemědělských pozemků určených pro zalesňování společnost nabízí poradenství při podávání žádostí o dotace. Dále zajišťuje vypracování zalesňovacích projektů. Provádí zalesňovací práce včetně dodávek sadebního materiálu.

Odborná správa lesů - poradenství

Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. nabízí vlastníkům lesů výkon funkce odborného lesního hospodáře na základě platné licence. Také zajišťují provedení lesního hospodářského plánu. Je možné sjednat i pronájem lesních pozemků.

Městské lesy a rybníky
Kutná Hora spol. s r.o.

Lesy kolem města Kutné Hory byly od 13. století hlavním zdrojem dřevěného a důlního dříví pro kutnohorské stříbrné doly a hutě. Všechny vhodné dřeviny byly zvláště intenzivně těženy a v okolí města se nevyskytují žádné porosty ve své původní dřevinné skladbě.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem PEFC a CSQ-CERT TD CFCS 2002:2013.