Rybářství

Nákup a prodej ryb

Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. nabízí prodej tržních ryb a násad z rybníků, které obhospodařují. Jedná se především o tyto druhy ryb : kapr, amur, candát, štika a lín. Celoroční prodej živých ryb provádí na sádkách v Opatovicích I.

Pronájem a správa rybníků

Pro vlastníky rybníků nejen v oblasti středních Čech nabízí Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. pronájem těchto rybníků. Zajišťují jejich správu a další odborné služby. V současné době společnost spravuje 162 ha ploch rybníků.

Odborné služby - poradenství

Společnost poskytuje odborné služby a poradenství při chovu, ochraně a lovu ryb. Zajišťuje výlovy rybníků a dopravu ryb.

Městské lesy a rybníky
Kutná Hora spol. s r.o.

Lesy kolem města Kutné Hory byly od 13. století hlavním zdrojem dřevěného a důlního dříví pro kutnohorské stříbrné doly a hutě. Všechny vhodné dřeviny byly zvláště intenzivně těženy a v okolí města se nevyskytují žádné porosty ve své původní dřevinné skladbě.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem PEFC a CSQ-CERT TD CFCS 2002:2013.