Stavební činnost

Stavební skupina Městských lesů a rybníků Kutná Hora, spol. s r.o. vznikla v roce 2000. Podílela se na rekonstrukcích lesních cest po těžbě dřeva, odbahňování rybníků. Stavěla lesní oboru v Morašicích v Želených horách. Budovala novou stavbu hájenky Hetlín, rekonstruovala sádky v Opatovicích I.

 

Městské lesy a rybníky
Kutná Hora spol. s r.o.

Lesy kolem města Kutné Hory byly od 13. století hlavním zdrojem dřevěného a důlního dříví pro kutnohorské stříbrné doly a hutě. Všechny vhodné dřeviny byly zvláště intenzivně těženy a v okolí města se nevyskytují žádné porosty ve své původní dřevinné skladbě.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem PEFC a CSQ-CERT TD CFCS 2002:2013.